Dữ liệu tổng hợp bởi:

Phạm Diễm Hoa

Tổng giám đốc WSS - Phó Chủ tịch HĐQT WSS

Mã CK: WSS

Vị trí : 435

Vị trí năm ngoái: 1172

Tài sản: 22,192

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam