Dữ liệu tổng hợp bởi:

Phạm Anh Tuấn

Người CBTT CVT

Mã CK: CVT

Vị trí : 397

Vị trí năm ngoái: 347

Tài sản: 26,190

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam