Dữ liệu tổng hợp bởi:

Phạm Ánh Dương

Chủ tịch HĐQT AAA

Mã CK: AAA

Vị trí : 202

Vị trí năm ngoái: 921

Tài sản: 64,756

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam