Dữ liệu tổng hợp bởi:

Peter Eric Dennis

Cổ đông lớn DAD

Mã CK: DAD
DAE
ECI
EID

Vị trí : 292

Vị trí năm ngoái: 217

Tài sản: 38,887

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam