Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Xuân Thanh

Chủ tịch HĐQT ACM

Mã CK: ACM

Vị trí : 272

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 42,000

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam