Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Xuân Quang

Ủy viên HĐQT CTI - Tổng giám đốc CTI

Mã CK: CTI

Vị trí : 352

Vị trí năm ngoái: 730

Tài sản: 31,735

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam