Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Xuân Hà

Cổ đông lớn AAA

Mã CK: AAA

Vị trí : 313

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 35,827

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam