Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Xuân Đoài

Vợ ông Điêu Chính Hải Triều_Ủy viên HĐQT MWG - Phó TGĐ MWG

Mã CK: MWG

Vị trí : 125

Vị trí năm ngoái: 105

Tài sản: 107,124

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam