Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Xuân Đạo

Em ông Nguyễn Bá Dương_Tổng giám đốc CTD - Chủ tịch HĐQT CTD

Mã CK: CTD

Vị trí : 459

Vị trí năm ngoái: 863

Tài sản: 20,553

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam