Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Vĩnh Thọ

Chủ tịch HĐQT SVC

Mã CK: SVC

Vị trí : 427

Vị trí năm ngoái: 748

Tài sản: 22,773

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam