Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Vĩnh Lộc

Cổ đông lớn C92

Mã CK: C92

Vị trí : 437

Vị trí năm ngoái: 1307

Tài sản: 22,000

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam