Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Vĩnh Huy

Cổ đông lớn TH1

Mã CK: TH1

Vị trí : 281

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 41,065

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam