Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Việt Thắng

Phó TGĐ HPG - Trưởng BKS FPT - Ủy viên HĐQT HPG

Mã CK: FPT
HPG

Vị trí : 152

Vị trí năm ngoái: 126

Tài sản: 84,268

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Việt Thắng
Vị trí:
Phó Tổng giám đốc HPG - Trưởng Ban kiểm soát FPT - Ủy viên Hội đồng quản trị HPG
Giới tính:
Nam
CMND:
011862838
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
04/021970
Nơi sinh:
Hà Nội
Quê quán:
Nam Định
Địa chỉ thường trú:
số 10/154, Phương Liệt, Hà Nội
Điện thoại cơ quan:
(04) 9763842
Trình độ văn hóa:
10/10
Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư Xây dựng
Chức vụ hiện tại:
Phó Tổng giám đốc HPG - Trưởng Ban kiểm soát FPT - Ủy viên Hội đồng quản trị HPG
Chức vụ tại tổ chức khác:

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam