Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Việt Long

Thành viên BKS TMT - Phó TGĐ VT8

Mã CK: TMT

Vị trí : 475

Vị trí năm ngoái: 4339

Tài sản: 19,799

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam