Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Văn Thuận

Cổ đông lớn CTI

Mã CK: CTI

Vị trí : 310

Vị trí năm ngoái: 810

Tài sản: 36,852

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam