Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Văn Nguyên

Cổ đông lớn TH1

Mã CK: TH1

Vị trí : 255

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 47,903

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam