Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Văn Lực

Chủ tịch HĐQT TS4 - Tổng giám đốc TS4

Mã CK: TS4

Vị trí : 340

Vị trí năm ngoái: 265

Tài sản: 33,295

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam