Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Văn Hoá

Ủy viên HĐQT DMC

Mã CK: DMC

Vị trí : 457

Vị trí năm ngoái: 406

Tài sản: 20,750

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Văn Hoá
Vị trí:
Phó Tổng giám đốc DMC
Giới tính:
Nam
CMND:
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
21/10/1967
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Cử nhân
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Phó Tổng giám đốc DMC
Chức vụ tại tổ chức khác:

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam