Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Văn Hiệp

Cổ đông lớn ITD

Mã CK: ITD

Vị trí : 371

Vị trí năm ngoái: 742

Tài sản: 28,349

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam