Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Văn Dũng

Chủ tịch HĐQT CLW

Mã CK: CLW

Vị trí : 382

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 28,013

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam