Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Văn Cần

Tổng giám đốc BED - Chủ tịch HĐQT BED

Mã CK: BED

Vị trí : 454

Vị trí năm ngoái: 686

Tài sản: 20,860

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam