Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Tuấn Tú

Cổ đông lớn VC3

Mã CK: VC3

Vị trí : 226

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 55,200

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam