Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Trung Hà

Chủ tịch HĐQT TVS

Mã CK: TVS

Vị trí : 89

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 164,048

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam