Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Trần Thảo Nguyên

Con ông Nguyễn Quang Hòa_Phó Chủ tịch HĐQT TNA

Mã CK: TNA

Vị trí : 168

Vị trí năm ngoái: 197

Tài sản: 76,459

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam