Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Thiều Quang

Ủy viên HĐQT VCG; Anh ông Nguyễn Thiều Nam_Ủy viên HĐQT MSN - Ủy viên HĐQT MSR - Phó TGĐ MSN

Mã CK: MSN
VCG

Vị trí : 118

Vị trí năm ngoái: 4073

Tài sản: 116,160

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam