Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Thị Thủy

Vợ ông Lê Bá Phương_Chủ tịch HĐQT DHC - Ủy viên HĐQT DTL - Ủy viên HĐQT DHC - Tổng giám đốc DHC - Ủy viên HĐQT ABT

Mã CK: DHC

Vị trí : 376

Vị trí năm ngoái: 858

Tài sản: 28,100

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam