Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Thị Thu Hương

Ủy viên HĐQT DBC - Kế toán trưởng DBC - Phó TGĐ DBC

Mã CK: DBC

Vị trí : 380

Vị trí năm ngoái: 1810

Tài sản: 28,036

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam