Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Thị Thu Hương

Vợ ông Trần Huy Thanh Tùng_Trưởng BKS MWG

Mã CK: MWG

Vị trí : 211

Vị trí năm ngoái: 161

Tài sản: 62,736

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam