Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Thị Thiên Hương

Vợ ông Ting Chek Hua_Cổ đông lớn

Mã CK: SKG

Vị trí : 75

Vị trí năm ngoái: 117

Tài sản: 201,276

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam