Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Vợ ông Hồ Hùng Anh_Phó Chủ tịch HĐQT MSN

Mã CK: MSN

Vị trí : 54

Vị trí năm ngoái: 42

Tài sản: 292,116

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam