Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Thị Thanh Hương

Chủ tịch HĐQT QBS - Tổng giám đốc QBS - Ủy viên HĐQT DDV

Mã CK: QBS

Vị trí : 282

Vị trí năm ngoái: 232

Tài sản: 40,703

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam