Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Thị Thanh Hà

Vợ ông Đoàn Hữu Thuận_Tổng giám đốc HDC

Mã CK: HDC

Vị trí : 472

Vị trí năm ngoái: 397

Tài sản: 19,906

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Thị Thanh Hà
Vị trí:
VỢ ông Đoàn Hữu Thuận
Giới tính:
Nữ
CMND:
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Đoàn Hữu Thuận Chồng 31,935
Biến động tài sản

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam