Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Thị Thanh

Cổ đông lớn VFR

Mã CK: VFR

Vị trí : 353

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 31,360

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam