Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Thị Thanh

Cổ đông lớn QHD

Mã CK: QHD

Vị trí : 295

Vị trí năm ngoái: 460

Tài sản: 38,666

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam