Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Thị Minh Quang

Em ông Nguyễn Văn Cựu_Ủy viên HĐQT STB - Ủy viên HĐQT E1VFVN30

Mã CK: STB

Vị trí : 264

Vị trí năm ngoái: 235

Tài sản: 44,968

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam