Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Thị Kim Yến

Người CBTT BMP - Phó TGĐ BMP - Ủy viên HĐQT BMP

Mã CK: BMP

Vị trí : 341

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 33,262

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam