Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Thị Kim Xuân

Cổ đông lớn CTX

Mã CK: CTX

Vị trí : 150

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 85,296

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam