Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Thị Kim Xuân

Cổ đông lớn KBC

Mã CK: KBC

Vị trí : 83

Vị trí năm ngoái: 60

Tài sản: 186,370

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam