Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Thị Hường

Ủy viên HĐQT THG

Mã CK: THG

Vị trí : 444

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 21,357

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam