Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Cổ đông lớn HTV

Mã CK: HTV

Vị trí : 493

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 19,073

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam