Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Thị Hồng Lan

Vợ ông Đào Hữu Huyền_Chủ tịch HĐQT DGC - Người CBTT DGC - Chủ tịch HĐQT DGL - Tổng giám đốc DGC

Mã CK: DGC
DGL

Vị trí : 129

Vị trí năm ngoái: 355

Tài sản: 99,668

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam