Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Thị Hoa

Em bà Nguyễn Thị Mai_Phó TGĐ NVB - Ủy viên HĐQT NVB

Mã CK: NVB

Vị trí : 266

Vị trí năm ngoái: 225

Tài sản: 44,700

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Thị Hoa
Vị trí:
EM bà Nguyễn Thị Mai
Giới tính:
Nữ
CMND:
012211674
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Nguyễn Thị Mai Chị 19,791
Biến động tài sản

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam