Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Thị Bích Hồng

Cổ đông lớn POT

Mã CK: POT

Vị trí : 243

Vị trí năm ngoái: 259

Tài sản: 50,636

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam