Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Thị Bích

Vợ ông Nguyễn Hoàng Ngân_Tổng giám đốc BMP - Phó Chủ tịch HĐQT BMP

Mã CK: BMP

Vị trí : 492

Vị trí năm ngoái: 652

Tài sản: 19,074

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam