Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Thành viên BKS NKG; Em bà Nguyễn Thị Như Loan_Tổng giám đốc QCG - Chủ tịch HĐQT QCG

Mã CK: QCG

Vị trí : 246

Vị trí năm ngoái: 2211

Tài sản: 49,345

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam