Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Thế Lập

Ủy viên HĐQT BCC

Mã CK: BCC

Vị trí : 101

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 132,660

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam