Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Thành Nam

Tổng giám đốc INN - Chủ tịch HĐQT INN

Mã CK: INN

Vị trí : 194

Vị trí năm ngoái: 209

Tài sản: 66,348

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam