Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Thanh Loan

Phó TGĐ DTL; Con ông Nguyễn Thanh Nghĩa_Tổng giám đốc DTL - Chủ tịch HĐQT DTL - Phó Chủ tịch HĐQT DHC

Mã CK: DTL

Vị trí : 242

Vị trí năm ngoái: 187

Tài sản: 51,204

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Thanh Loan
Vị trí:
CON ông Nguyễn Thanh Nghĩa
Giới tính:
Nữ
CMND:
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Nguyễn Thanh Nghĩa Bố 262,613
Nguyễn Thị Bích Liên Mẹ 86,154
Quách Thị Vinh Bà ngoại
Nguyễn Thanh Dung Em 27,612
Biến động tài sản

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam