Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Thanh Dung

Con ông Nguyễn Thanh Nghĩa_Tổng giám đốc DTL - Chủ tịch HĐQT DTL - Phó Chủ tịch HĐQT DHC

Mã CK: DTL

Vị trí : 448

Vị trí năm ngoái: 372

Tài sản: 21,107

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Thanh Dung
Vị trí:
CON ông Nguyễn Thanh Nghĩa
Giới tính:
Nữ
CMND:
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Cổ đông lớn DTL
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Nguyễn Thanh Nghĩa Bố 262,613
Biến động tài sản

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam