Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Thanh Bình

Chồng bà Nguyễn Thị Thanh Hương_Chủ tịch HĐQT QBS - Tổng giám đốc QBS - Ủy viên HĐQT DDV

Mã CK: QBS

Vị trí : 244

Vị trí năm ngoái: 233

Tài sản: 50,600

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam